Сиздин бизнесиңиз үчүн МУК компаниялары топтомунун булуттук чечимдери

Cloud Solution Provider – айлык төлөө менен Microsoft Office 365, AZURE, EMS, D365 кызматтары болгон сатуу каналы

MUK Cloud Solutions – бул коллективдүү бирге иштөө үчүн заманбап коргоо каражаттары менен камсыз кылган, кызматчылардын мобилдуу иштешине, иштин таасирдүүлүгүн жогорулатууга жана бизнестин токтоосуз иштешин камсыз кылууга каратылган тез баштоого даяр болгон кызматтар жана чечимдер топтому.
Алардын жардамы менен сиз уюмуңуздун инфраструктурасына булуттук технологияларды тез жана таасирдүү киргизе аласыз.

Биздин сунуштарыбыз:

 • Эң башындан инфраструктура түзүү. Минималдуу капиталдык чыгымдар. Булуттук ресурдарды ыжарага алуу жана сервисдин кызмат көрсөтүү үчүн оптималдуу операциялык чыгымдар.
 • Инфраструктураны өлчөмдөө ( ишкананын өсүшү, жаңы территориялык офистер, пландалган жүктөмдөрдү өсүшү). Жер инфрастуктурасы менен байланышта болгон булуттагы жаңы кызматтар.
 • Инфраструктураны кыйрактардан коргоо:
  • Булутта кошумча көчүрмөлөрдү сактоо ( файлдар, виртуалдык машиналар, маалымат базалары).
  • Авариялык кыйрактардан сактоо, калыбына келтирүү. Жогорку жеңилдикдеги виртуалдык машиналардын же SQL маалымат базаларын деңгээлинде болгон кластерлер.
 • Корпоративдүү маалыматты коргоо:
  • Корпоративдүү жазышууну коргоо.
  • Документтерди жана башка маалыматтарды коргоо.
 • Мобилдик каражаттарды башкаруу.
 • Иштемелердин хостинги жана башкарылмасы:
  • Сайттарды чечүү жана күүгө келтирүү, сайттары булутка жайлаштыруу.
  • SharePoint on-line, Exchange on-line, Skype for business on-line чечүү.

Факт боюнча иштелген ресурстарга айлык төлөм менен Micrososft булуттук чечимдерин сунуштаган өнөк бол.